Utlandsstudier

Utlandsstudier

Som student på Institutionen för biologisk grundutbildning har du bra möjligheter att åka på utbyte till många olika platser i världen inom din utbildning. Uppsala universitet har utbytesavtal med många stora och välkända universitet i alla världsdelar. Dessutom finns IBGs egna utbyten med universitet som har bra utbildning i biologi, samt ytterligare ett antal bra utbyten som ligger under fakulteten för teknik och naturvetenskap. Vill du läsa mer om utbyten så finns mer information på vår sida för studenter.

Aktuella orter

Dessa orter och universitet har IBG egna utbytesavtal med.

Belgien

KU Leuven
Kurser på engelska inom stora delar av biologin. 
För kurskatalog se denna länk.

University of Namur
Erbjuder kurser på engelska, främst inom cell- och mikrobiologi, men även i flera andra områden.

Estland

University of Tartu
Kurser på engelska inom stora delar av biologin.

Frankrike

ENS de Lyon
Erbjuder andra året på Masteprogrammet i Biosciece helt på engelska. Studier inom detta är främst lämpligt under höstterminen. Kurser på kandidatnivå och första året på mastern ges på franska.
Här ställs krav på i genomsnitt betyg 4 för att kunna bli uttagen till utbytesstudier.

Université Grenoble-Alpes
Har ett stort utbud av kurser på engelska inom strukturbiologi, utvecklingsbiologi, neurobiologi, immunologi, Infektionsbiologi, mikrobiologi, cancerbiologi, epigenetik och nanobioteknologi. Kurser inom ekologi och naturvård ges på franska.

Grekland

University of Crete (Panepistimio Kritis)
Masterprogrammen i biologi ges på engelska. Under utbytet kan du läsa kurser inom molekylärbiologi, bioteknik, växtbiologi, marinbiologi, ekologi och naturvård. 
För kandidatstudenter ges praktiska/laborativa kurser på engelska och dessa kombineras med fördel med ett kandidatexjobb under utbytet. Kandidatstudenter får inte läsa kurser på masternivå.

Italien

Università Degli Studi di Trieste
Erbjuder kurser på engelska på avancerad nivå inom neurovetenskap, medicinsk bioteknik, global ekologi och genomfunktion.

Nederländerna

Radboud University Nijmegen
Kurser på engelska inom hela biologifältet. Universitetet har ett särskilt starkt fält inom akvatisk biologi och mikrobiologi.

Universiteit Leiden
På kandidatnivå passar det bäst att göra utbytet under hösten och göra en sk minor (ett kurspaket om 30 hp), antingen i Bioteknik, humanevolution eller biologisk mångfald.
På masternivå erbjuds samtliga av universitetets biologikurser på engelska. Universitet har ett brett utbud av biologikurser och utbyte på masternivå passar både vår- och/eller hösttermin

Universiteit Wageningen
Universitetet har ett stort utbud av biologikurser på engelska inom flera olika områden, både på kandidat och masternivå. Bland annat finns ett masterprogram inom bioinformatik och är ett bra val för dig som läser Bioinformatik här på UU, men utbytet lämpar sig för de flesta studenter inom biologi.

Vrije Universiteit Amsterdam
På hösten erbjuds på kandidatnivå en s.k. minor, ett kurspaket motsvarande 30 hp. Detta finns framför allt inom Ekologi och evolutionsbiologi, men kan även vara möjligt att läsa inom andra fält såsom neurovetenskap. Utöver detta finns under hela läsåret många fristående kurser på engelska inom stora delar av biologin, både på kandidat och masternivå.

Schweiz

Universiteten i Schweiz är inte del av ERASMUS-programmet, men som student tilldelas du ett stipendium på motsvarande belopp (om du önskar). CSN tillåter dock inte att du som student har Swiss mobility stipendiet samtidigt som bidrag och lån från CSN. Här behöver du alltså välja mellan stipendiet eller CSN.

Universität Bern
Kurser på engelska inom cellbiologi, växtbiologi, ekologi och evolution.

ETH Zürich
Ett av de högst rankade tekniska universiteten i Europa. Här ställs krav på i genomsnitt betyg 4 för att kunna bli uttagen till utbytesstudier. Kurser på engelska erbjuds inom stora delar av biologin och det finns även möjlighet för exjobb. 
Hit är det endast möjligt at söka utbyte för en termin, inte ett fullt läsår.

Université de Lausanne
Ett avtal särskilt för exjobb för MEME-studenter.

Storbritannien

Utbyte inom ERASMUS-programmet kommer att vara möjligt till och med VT-23. För utbytesstudier under en termin behövs inget studentvisum, men däremot om du väljer att vara borta under ett helt läsår.

University of Edinburgh
Erbjuder ett stort urval av kurser i biologi. Erbjuder endast kurser på kandidatnivå. Här finns inte möjlighet att göra exjobb under utbytesstudierna.

Spanien

Universidad de Barcelona
Erbjuder ett flertal kurser i biologi på engelska på masternivå främst inom genetik/genomik, bioteknik, immunologi, biomedicin och neurovetenskap. På kandidatnivå finns främst kurser på spanska eller katalanska. Som kandidatstudent kan du inte läsa kurser på masternivå.

Universidad de Granada
Erbjuder ett begränsat utbud av kurser i biologi på engelska. Du kan även välja kurser inom andra naturvetenskapliga ämnen. Om du har goda kunskaper i spanska (minst nivå B1) och har möjlighet att studera några kurser på spanska, så blir utbudet i biologi betydligt större. Erbjuder endast kurser på kandidatnivå. Möjlighet finns till exjobb, men även det på kandidatnivå. Kurser i biologi på engelska: se denna länk.

Tjeckien

Charles University, Prag
Kurser på engelska inom stora delar av biologin.
För kurskatalog se denna länk.

Tyskland

Tyskland och Österrike har inte samma terminsindelning som oss, utan har istället en vinter- och sommartermin. Om du åker på sommarterminen kan du hinna med att läsa period 3 vid Uppsala innan ditt utbyte.

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Har ett urval av biologikurser på engelska.

Technische Universität München (TUM)
The school of life science har ett stort och brett utbud av biologikurser på engelska. För att lättare kunna navigera bland kurserna (modulerna) och veta vilka som funkar schemamässigt, så erbjuds flera olika kurspaket på engelska. Kandidatstudenter med rätt bakgrund kan läsa kurser på masternivå.

Universität Freiburg
Kurser på engelska inom cell- och molekylärbiologi, immunologi, mikrobiologi och neurovetenskap på avancerad nivå.

Universität Hamburg
Kurser på engelska inom molekylär växtbiologi. Övriga områden ges på tyska.

Universität Tübingen
I princip alla kurser på masternivå erbjuds på engelska och universitet erbjuder biologikurser inom: Evolution och Ekologi, Cell- och molekylär växtbiologi, molekylär cellbiologi, immunologi och neurobiology. Däremot är endast ett fåtal kandidatkurser på engelska. Dock har kandidatstudenter möjlighet att läsa kurser på masternivå ifall de har rätt bakgrund. Mer information om utbytet och kurserna som erbjuds finns på denna sida.

Österrike

Universität Wien
Har ett stort utbud av kurser på engelska inom biologi. Dock är kurser inom molekylärbiologi utanför vårt avtal och kan inte garanteras. Till Wien kan du endast bli antagen för en termin till att börja med, men du har möjlighet att ansöka om förlängning för ett fullt läsår, så snart du är på plats.

Ansökan för VT24 ko2023/2024 att vara öppen mellan 15 augusti och 15 september.

Alla utbytesplatser till Barcelona, Trieste, Prag, Wien och Leiden är fyllda och kommer inte vara sökbara för VT24.

Ansökningar till Bern och ETH Zürich behöver inkomma redan 1 september.

För frågor och mer information om varje utbyte kontakta IBGs utbyteskordinator, Sofia Thorsélius exchange@ibg.uu.se

Du kan även boka tid www.teknat.uu.se/boka (Exchange studies in Biology).

Senast uppdaterad: 2023-05-24