Studentliv i Uppsala

Uppsala stad

Uppsala är ett stort och levande centrum för utbildning, forskning och studentliv. Utöver slottet och domkyrkan domineras stadskärnan kring Fyrisån av de gamla universitetsbyggnaderna. De kanske mest imponerande bland dessa är universitetsaulan och universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Sveriges roligaste studentliv

Uppsala är känt för sitt fantastiska studentliv och det är faktiskt sant - Uppsala har Sveriges roligaste studentliv!

Vill du ha tillgång till klubbar varje kväll, kunna arbeta, nätverka och uppleva tre dygns valborgsfirande? Då måste du bara komma till Uppsala! I stadens centrum ligger tretton nationer. Det är studentföreningar som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Nationerna fungerar som egna samhällen med egna restauranger, klubbar, körer, orkestrar, idrottsföreningar, bostadshus m.m.

Varje nation är kopplad till en region i Sverige och det är vanligt, men inte nödvändigt att välja den nation som representerar ens egna hemtrakter. Det är inte obligatoriskt att gå med i en nation.

Läs mer om studentlivet och välj vilken nation du vill tillhöra på: 
www.kuratorskonventet.se
www.uppsalastudent.com

Studentorganisationer vid IBG

Studenter vid Uppsala universitet kan välja att gå med i den studentkår som representerar dem och/eller någon av de 13 studentnationerna. Vid Uppsala universitet finns sex studentkårer. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) representerar studenter vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. UTN arbetar bland annat med utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor, samt anordnar sociala aktiviteter. UTN har egna lokaler i kårhuset Uthgård vid Polacksbacken. Det kostar ingenting att vara medlem. För mer information om UTN se www.utn.se.

Studentkåren för studenter på Campus Gotland heter Rindi. Mer information på deras hemsida www.rindi.com.

BÄR

BÄR (Biologiska ÄmnesRådet) är ett studieråd/ämnesråd som fungerar som en intresseorganisation för biologistudenter. Verksamheten är öppen för alla studenter som läser biologi vid IBG. BÄR sysslar med studiebevakning och representerar biologistudenterna i olika styrelser och nämnder; t.ex. i IBG:s styrelse, fakultetsnämnden, fakultetens utbildningsutskott, UTN:s fullmäktige samt i diverse arbetsgrupper. Studenterna utser även ett eget skyddsombud, med ansvar för arbetsmiljön. BÄR ger också inläsningsstöd till nya studenter, arrangerar fester och grillkvällar, samt ger ut tidningen Bladet. BÄR samarbetar med geovetarna och arrangerar bland annat mottagning för alla nya biologi- och geovetarstudenter. BÄRs kontor/sammanträdesrum finns i anslutning till studentuppehållsrummet vid Norbyvägen 18B. Om du vill komma i kontakt med BÄR, om du har frågor eller kanske vill engagera dig mer aktivt i dina studier så kan du enklast maila nvb-ordf@utn.se. För att få veta vad som händer inom BÄR kan du gå med i BÄRs facebook-grupp.

X-sektionen

Alla studenter på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är varmt välkomna till studentföreningen X-sektionen. Allt i anknytning till dina studier, om det så är problem i föreläsningssalar, festverksamhet eller jämställdhetsfrågor, kan ordnas genom X-sektionen. Maila x-ordf@utn.se

Biologi, bioteknik och bioinformatik i Uppsala

Naturvetenskap har haft ett starkt fäste i Uppsala i många hundra år. Flera kända historiska personer har arbetat vid universitetet, bland dem Olof Rudbeck, Carl von Linné och Anders Celsius.

Om Carl von Linné
Om Olof Rudbeck

Historiska platser och biologi

Carl von Linné, den kända botanisten var professor vid Uppsala universitet i mer än 30 år på 1700-talet. Minnet av honom är fortfarande starkt i Uppsala och hans hem har bevarats som museum. Bilden till höger visar Hammarby, gården där Linné bodde tillsammans med sin familj. Andra platser som kan vara intressanta för biologer är Evolutionsbiologiska museet (zoologi, paleontologi och botanik) och den botaniska trädgården.
 

Modern biologi i Uppsala

På senare tid har Uppsalaregionen kallats för ”en av de topp-tio bioteknikregionerna i världen”. Det har också visat sig i de många uppsalabaserade uppfinningar som haft stor betydelse för bioteknikforskning och utveckling (till exempel ultracentrifugering, elektrofores och gelfiltrering). I och omkring staden finns flera forskningsanläggningar, såsom Evolutionsbiologiskt centrum, biomedicinskt centrum, Ångströmlaboratoriet (fysik, astronomi och materialvetenskap) Ludwiginstitutet för cancerforskning, Rudbecklaboratoriet och Sveriges lantbruksuniversitet. Även Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt finns i Uppsala.

Dessutom finns många bioteknikföretag, som ofta bygger på universitetsforskning, i Uppsala. Det nära samarbetet mellan universitet och företag resulterar i värdefulla kontakter för studenter i form av praktik examensarbeten och arbetsmöjligheter efter examen.
 

Uppsala - bioteknikregion

Pharmacia (numera Pfizer, Amersham Biosciences and Pharmacia Diagnostics) är historiskt sett det mest välkända företaget, men det finns många andra företag inom bioteknik, biomedicin och IT. Ett par exempel listas nedan.