Varför läsa en master i Uppsala?

 • Biologi i Uppsala har tilldelats excellensstämpel i den rankning som utförts av tyska Centre for Higher Education Development (CHE). Deras rankning riktar sig specifikt till studenter som vill jämföra universitet för att ta en master.
 • Biologiutbildningen vid Uppsala universitet fick högsta betyg i Högskoleverkets utvärdering av alla landets biologiutbildningar 2006.
 • Vid Uppsala universitet finns världsledande forskning inom alla ämnesområden. Du får studera i en internationell utbildningsmiljö där dina lärare tillhör världens främsta forskare inom sina respektive områden.
 • Uppsala universitet har valt att inrätta ett masterprogram i biologi med en mängd olika möjligheter till specialiseringar inom programmet. Du söker till ett enda program och behöver inte välja väg förrän du kommer hit och börjar på programmet. Om du börjar specialisera dig mot ett håll men får nya intressen längs vägen kan du utan hinder byta riktning inom programmet.
 • Du har stor valfrihet inom programmet, tack vare det flexibla programupplägget och det stora kursutbudet. Du kan följa specialiseringar med rekommenderade kurskombinationer eller fritt kombinera kurser till en egen profil.
 • Utbildningen har en stark forskningsaknytning och alla specialiseringar inom masterprogrammet kan leda till forskarutbildning i ledande forskargrupper. Forskningsankytningen manifesterar sig på flera vis. Dina lärare är samtidigt aktiva forskare med kunskaper om den senaste utvecklingen inom sina forskningsfält. Du tränas i ett vetenskapligt arbetssätt och ett kritiskt tänkande och att självständigt planera och utforma forskningsprojekt.
 • I och med Bolognaprocessen talas det mycket om studentens anställningsbarhet. IBG kommer att satsa mycket på detta och i våra kurser kommer yrkeslivsanknytningen att utökas, för att ge dig en utbildning som gör dig väl förberedd för arbetsmarknaden, oavsett om du vill fortsätta med forskning eller gå ut i ett yrkesliv på t.ex. myndigheter, näringsliv eller konsultverksamhet.
 • Du har möjlighet att göra praktik inom utbildningen, för att öka dina möjligheter på arbetsmarknaden.
 • Uppsala universitet är Sveriges högst rankade kompletta universitet. Det betyder att här finns världsledande forskning inom alla ämnesområden. Vid hela universitetet finns mer än 1200 kurser och du kan bredda din utbildning med i princip vad som helst.
 • Du studerar i en internationell utbildningsmiljö tillsammans med studenter från alla jordens hörn. Läsåret 06/07 har vi till exempel studenter från: Canada, USA, Kina, Singapore, Pakistan, Iran, Bangladesh, Japan, Australien, Tyskland, Libanon, Grekland, Bulgarien, Frankrike, Italien, Finland, Spanien, m.fl.
 • Uppsala universitet är välkänt utomlands och med en masterexamen härifrån har du en internationellt gångbar examen som gör dig attraktiv på den internationella arbetsmarknaden.
 • Hög lärartäthet: Över 100 disputerade lärare (varav ungefär hälften är professorer) undervisar på biologiprogrammet. Det garanterar dig en hög kvalitet på utbildningen med stor andel lärarledda undervisningstimmar. Alla lärare är också forskare och som student rör du dig i samma hus som forskningsavdelningarna ligger i. Dina lärare är aldrig långt borta om du behöver hjälp eller svar på frågor. I några av specialiseringarna kommer du också att få en personlig mentor som genom hela utbildningen fungerar som en vägledare och som du kan diskutera dina intressen och val av projekt eller kurser med.
 • Studentinflytande: Det är viktigt för oss att du som student kan påverka din utbildning. Vi lyssnar till våra studenter och tar till oss era synpunkter för att göra utbildningen ännu bättre.
 • Kommunikationsträning: Sedan 2001 har kommunikationsträning varit en viktig del av vår biologiutbildningen. Under trygga former får du träna och utveckla din förmåga att presentera och diskutera dina ämneskunskaper på ett effektivt sätt i vetenskapliga, professionella eller populärvetenskapliga sammanhang.
 • Sist men inte minst – Uppsala är också så mycket mer än bara studier! Sveriges främsta studentstad med ett enormt utbud av aktiviteter, framför allt genom de tretton studentnationerna. Här får du vänner och minnen för livet.