Masterprogrammet i tillämpad bioteknik

Bild på provrör

Tillämpad bioteknik

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik vänder sig till studenter som vill inrikta sig mot tillämpad bioteknik och molekylärbiologi och samtidigt få kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. 

Utbildningen har en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning. Som student på programmet får du teoretiska och praktiska kunskaper inom tillämpad bioteknik, molekylär bioteknik och applikationer inom dessa områden. Genom kurser i projektstyrning, marknadsföring och entreprenörskap får du också inblick i hur företagande och projekt planeras och genomförs.

Läs mer om programmet i Uppsala Universitets digitala studiekatalog. Där finns information om ansökan, studieplan, kärriärmöjligheter, etc. 

Programinformation

Kurserna under programmets första år är gemensamma för alla på programmet. Efter introduktionskursen "Trender i molekylärbiologi och bioteknik" ingår både djuplodande kurser, såsom "Makromolekylers struktur och funktion", och industrirelaterade kurser, såsom "Innovationsledning och entreprenörskap". Första året avslutas med ett "Bioteknologisk projekt" där du kan tillämpa de teoretiska kunskaper du tillgodogjort dig under året.

Programmet erbjuder ett brett spektrum av kurser inom området molekylärmedicin/molekylärbiologi. Bland kurserna finns till exempel "Protein engineering", "Toxikologi", "Bioinformatiska analyser", Molekylär bioteknik för förnybar energi" m.m. Den viktigaste kursen under år två är Examensarbetet som är det första steget mot yrkeslivet inom akademin eller industrin. Du kan göra ditt examensarbete på 30 eller 45 hp inom industrin, på en myndighet eller vid universitetet.

Ladda ner programbroschyren

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, egna projektarbeten och studiebesök. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom den nära kontakten med näringslivet i form av inbjudna föreläsare och olika projekt, får du också möta personer med erfarenhet från bioteknologiskt arbete utanför universitetet.

Efter utbildningen

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en masterexamen i tillämpad bioteknik (Master of Science in Applied Biotechnology) från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom det biotekniska näringslivet, i Sverige eller utomlands. Beroende på vilken inriktning du väljer andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom t.ex. proteinbaserade läkemedel, diagnostiska verktyg inom medicinen, eller medicinsk teknik/ informatik.

KONTAKT

För programspecifika frågor Suparna Sanyal eller Lena Henriksson:
master@ibg.uu.se

För frågor om antagning och allmän information, kontakta:
masterprogrammes@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-05