Erasmus Mundus masterprogram i evolutionsbiologi

Bild på fågel med mask

Erasmus Mundus Evloutionsbiologi

Programmet Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Liksom inriktningen evolutionsbiologi inom masterprogrammet i biologi integrerar MEME områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi.

Läs mer på programmets europeiska webbsida.

Programinformation

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi, MEME, var tidigare en tvåårig forskningsinriktad specialisering inom masterprogrammet i biologi numera ett eget program ämnat för talangfulla och motiverade studenter som är intresserade av att förstå evolution i alla dess aspekter. Fokus är på modern evolutionär teori där interaktioner mellan organismer och deras biotiska och abiotiska miljöer studeras. Förutom att söka förstå livets uppkomst och utveckling så adresseras de evolutionära processer och mönster vi ser idag.

Evolutionär biologi är inte endast av inomvetenskapligt intresse. För att förstå de flesta biologiska processer runtomkring oss så behöver vi sätta in dem i ett evolutionärt sammanhang - detta har blivit allt mer uppenbart. Därför är nu ett evolutionärt tänkande centralt även för att förstå andra discipliner, exempelvis ekologi, utvecklingsbiologi, biogeografi, fylogeni, genomik, bioinformatik och systematik men också inom ämnen som epidemiologi, mikrobiologi och immunologi. Även inom icke-biologiska ämnesfält som ekonomi, informatik, sociologi, språk, antropologi används evolutionära principer och teorier.

MEME är ett gemensamt projekt mellan fyra europeiska universitet där Uppsala Universitet är den svenska partnern. Övriga är Rijksuniversiteit Groningen (Nederländerna), Ludwig-Maximilians-Universität (München, Tyskland) och Université Montpellier 2 (Frankrike). Det finns även möjlighet med utbyte hos Universite Lausanne (Schweiz) och Harvard University (USA).

Undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskunskaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Inom MEME programmet skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till praktisk träning i form av laborationer och exkursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också systematisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Efter utbildningen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde från Uppsala Universitet. Fullföljda studier leder även till en masterexamen från något av de andra lärosäten som ingår i utbildningssamarbetet.