Masterprogrammet i biologi

Programmet inleds med en startkurs. För vissa inriktningar finns det alternativ, och valet beror på vilka förkunskaper du har när du börjar. Du ska välja en kurs per period. I samband med antagningen diskuterar vi med var och en, så att att alla hamnar på rätt kurs. Utöver startkursen karaktäriseras inriktningarna av en eller flera kärnkurser. 

Efter startkursen kan du följa de rekommenderade kurskombinationer som erbjuds inom programmets inriktningar, men du kan också själv kombinera kurser från hela vårt kursutbud, och även inkludera en del kurser som inte är biologi. En masterexamen ska framför allt bestå av kurser på avancerad nivå, men du kan läsa upp till 30 hp kurser på grundläggande nivå. Kurser som räknas som grundläggande markeras med * i Kursutbud uppdelat i perioder.


Cell- och molekylärbiologi

Period 1, startkurs
Trender i molekylärbiologi och bioteknik 15 hp - 1BG396

Period 2
Makromolekylers struktur och funktion 15 hp - 1BG349
Mikrobiologi 15 hp - 1BG307
Gener, hjärna och beteende 15 hp - 1BG344
RNA: struktur, funktion och biologi 15 hp - 1BG388

Period 3
Molekylär cellbiologi 15 hp - 1BG320

Period 4
Genomfunktion 15 hp - 1BG322

År 2, period 1
Protein engineering 15 hp - 1BG301


Ekologi och naturvård

Period 1, startkurs
Ekologi D 15 hp - 1BG382
Evolutionära processer 15 hp - 1BG373
Limnologi D 15 hp - 1BG505

Period 2
Populations och samhällsekologi 15 hp - 1BG309

Period 3
Bevarandebiologi 15 hp - 1BG318
Beteendeekologi 15 hp - 1BG319

Period 4
Ekologisk metodik - 1BG324


Erasmus Mundus master i evolutionsbiologi (MEME)

Period 1, startkurs
Evolutionära processer 15 hp - 1BG373

Period 2
Evolutionära mönster 15 hp - 1BG306

Period 3
Kurser i Groeningen, München eller Montpellier

Period 4
Kurser i Groeningen, München eller Montpellier


Evolutionsbiologi

Period 1, startkurs
Evolutionära processer 15 hp - 1BG373

Period 2
Evolutionära mönster 15 hp - 1BG306

Period 3
Beteendeekologi 15 hp - 1BG319
Populationsgenomik 15 hp - 1BG508

Period 4
Evolution och utveckling 15 hp - 1BG397

Immunologi och mikrobiologi

Period 1, startkurs
Trender i molekylärbiologi och bioteknik 15 hp - 1BG396

Period 2
Mikrobiologi 15 hp - 1BG307

Period 3
Immunologi 15 hp - 1BG313

Period 4
Molekylämedicinsk infektionsbiologi 15 hp - 1BG326


Ekosystem och akvatisk ekologi

Period 1, startkurs
Limnologi D 15 hp - 1BG505
Ekologi D 15 hp - 1BG382
Evolutionära processer 15 hp - 1BG373
Toxikologi D 15 hp - 1BG381

Period 2
Tillämpad ekosystemekologi 15 hp - 1BG305

Period 3
Biodiversitet och ekosystemens funktion 15 hp - 1BG514

Period 4
Ekosystem i antropocen 15 hp - 1BG513


Miljötoxikologi

Period 1, startkurs
Toxikologi D 15 hp - 1BG381
Ekologi D 15 hp - 1BG382
Limnologi D 15 hp - 1BG505

Period 2
Ekotoxikologi 15 hp - 1BG308

Period 3
Miljö- och förvaltningsrätt 15 hp - 1BG211
Utvecklingsbiologi och nervsystemets utveckling - 1BG510

Period 4
Toxikologi och riskbedömning 15 hp - 1BG509

NABiS

Du läser kurser (mestadels distanskurser med fältträffar) vid olika universitet (Göteborg, Stockholm, Uppsala, Lund, Oslo, Trondheim, Tromsö, Köpenhamn,  Århus) och har din heminstitution och arnbetsplats där du vill göra ditt examensarbete. Du arbetar med ditt examensarbete över en längre tid och varvar detta med kurser.

Mandatory starting courses:
Alfataxonomiska principer, 5 hp (på annan webbplats - distanskurs vid Göteborgs universitet)
Allmän och molekylär systematik, 10 hp, 1BG393 (Uppsala)

Andra Uppsalakurser:
Systematikens verktygslåda: informatik 5 hp - 1BG395 nät/distans, start period 3
Svamparnas mångfald och evolution 10 hp - 1BG376 nät/distans, start period 3
Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik 5 hp - 1BG394 (Uppsala) 

Läs om resten av kurserna på programmets egen webbsida.

Senast uppdaterad: 2023-12-05