NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik

Bild på två vildsvin

Biologisk mångfald och systematik handlar om mångfalden av organismer som lever på vår planet och de evolutionära sambanden mellan dem. Långt ifrån alla nu levande organismer har upptäckts och beskrivits, och bland de som är kända är släktskapet fortfarande oklart. Med molekylära verktyg och morfologiska och anatomiska observationer, identifieras nya arter kontinuerligt och deras förhållande till andra organismer reds ut. Molekylära data ger också vetenskapen en chans att få svar på grundläggande frågor om evolutionen.

NABiS utbildar studenter för att få den systematiska och taxonomiska expertis som behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald.

Information om inriktningen

Programmet vänder sig till studenter som är intresserade av en karriär inom naturvårdsförvaltning (offentlig förvaltning eller som privat konsult), handläggare på statliga myndigheter (Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald, etc.) eller organisationer (WWF, naturvårdsorganisationer etc.), handläggare inom biodiversitetsinfrastrukturer (GBIF etc.) eller vill göra akademisk karriär som museeintendent eller forskare.

Inriktningen är ett samarbete mellan universitet i Sverige, Norge och Danmark. Varje universitet erbjuder kurser för organismgrupper där man har specialistkompetens. Genom att ta kurser (till stor del nätbaserade) vid olika universitet får man en spetsutbildning inom systematik. Samarbetsuniversitet:

Göteborgs universitet, Sverige
Universitetet i Bergen, Norge
Köpenhamns universitet, Danmark
Lunds universitet, Sverige
Universitetet i Oslo, Norge
Stockholms universitet, Sverige
Universitetet i Tromsø, Norge
Uppsala universitet, Sverige
Århus universitet, Danmark

Besök programmets gemensamma webbsida för mer information

Senast uppdaterad: 2023-09-29