Erasmus Mundus Evolutionsbiologi (MEME)

Bild på fågel med mask

Erasmus Mundus Evloutionsbiologi

Evolutionsbiologiskt centrum och Biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet erbjuder ett internationellt forskningsinriktat masterprogram i evolutionsbiologi, som också är ett Erasmus Mundus-program (MEME) med möjlighet att söka stipendier från EU.

Erasmus Mundus-masterprogrammet i evolutionsbiologi är ett tvåårigt forskningsinriktat masterprogram för duktiga och motiverade studenter som är intresserade av att förstå evolutionen i alla dess aspekter.

Information om inriktningen

MEME (Erasmus Mundus-masterprogrammet i evolutionsbiologi) är ett gemensamt projekt mellan fyra europeiska universitet (University of Groningen, Nederländerna, Ludwig Maximilians universitet i München, Tyskland, Uppsala universitet, Universitetet i Montpellier II, Frankrike) och Harvard University (USA). Studenterna kommer att starta programmet på ett av dessa universitet, och kommer att tillbringa minst en termin vid ett partneruniversitet. Efter genomgången av programmet kommer eleverna att delas ut dubbla eller (i vissa fall) tredubbla examina från två eller tre partneruniversitet.

Ansökningstiden för MEME programmet är mitten av januari.

Ansök via denna webbsida: www.evobio.eu 
Notera dock att eftersom MEME söks som ett separat program helt och hållet, kan du överväga att söka direkt till Uppsalas masterprogram program i biologi med inriktning Evolutionsbiologi i händelse av att du inte beviljas ett stipendium för MEME programmet.