Ekologi och naturvård

BIld på en varg

Ekologi & naturvård

Det här är valet för dig som vill utbilda dig till naturvårdare, eller vill satsa på forskning inom ekologi eller bevarandebiologi.

Eftersom ekologi är läran om organismers relation till varandra och till miljön är det en mötesplats för flera biologiska kompetensfält. Modernt naturvårdsarbete inkluderar ofta bevarande av genetisk variation – genetiska studier är därför centrala i många ekologiska frågeställningar. Både teoretiska och naturvårdsinriktade studier av artrikedom och arters samexistens fordrar god bakgrund i floristik och faunistik. I vissa delar av ekologi är geovetenskap och kemi väsentliga hjälpdiscipliner, och i den tillämpade naturvården har man användning för samhällskunskaper, såsom miljörätt.

Information om inriktningen

Den vanligaste startkursen är Ekologi D. För studenter som redan har en avancerad ekologikurs i sin kandidatexamen kan antingen Limnologi D eller Evolutionära Processer väljas som startkurser 

I den andra kursen, Populations- och samhällsekologi kommer du att tränga betydligt djupare in i ekologiska mönster och processer som du mött på grundkurser. Ett genomgående arbetssätt är att olika teman introduceras i föreläsningar och diskuteras i seminarier, men viktigast är att du får jobba igenom varje tema i projekt som redovisas innan man kommer till nästa tema. Du får djupa och tillämpbara kunskaper i naturens dynamik; allt från enskilda individer till interaktioner på samhällsnivå. Exempel hämtas såväl från växt- som från djurvärlden.

Kursen Ekologisk metodik ges speciellt för dig som tänker jobba med naturvård. Bevarandebiologi har både praktiska och teoretiska delar. Tänker du dig en framtida forskarutbildning ger masterprogrammet en gedigen bakgrund, då alla kurser har stark koppling till aktuell och världsledande forskning; Beteendeekologi bygger till exempel på forskning som under lång tid varit framstående vid EBC.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp.

Yrkeslivsanknytning och arbetsmarknad

Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig en god bas för modernt naturvårdsarbete, och blir väl insatt i hur man jobbar med de nya programmen för monitoring (EU:s Natura 2000) och miljöövervakning (Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram NILS, Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). Arbetsplatsen kan vara kommuner, länsstyrelser eller statliga verk, och det finns även olika företag som utför naturvårdsarbete (t.ex. inventeringar) åt myndigheter och företag. Vi satsar hårt på att du ska kunna använda gedigna teoretiska kunskaper i tillämpade problem, kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och samarbeta i grupp.

Mastern är också en bas för forskning som doktorand både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument.

Senast uppdaterad: 2023-09-29