Cell- och molekylärbiologi

Bild på nervcell

Cell- och molekylärbiologi

Celler är de minsta enheterna i alla levande organismer. En förståelse av de molekylära mekanismerna bakom cellernas funktion, reproduktion och kommunikation är fundamental för förståelsen av flercelliga djur och växter. Molekylärbiologi är ett basredskap i modern biologi som ger dig kunskap om biologiska system på molekylär nivå.

Kombinationen av cell- och molekylärbiologi i denna inriktning ger dig en djup insikt i biologiska system från molekylära interaktioner på submikroskopisk nivå till komplexa system och interaktion inom celler och organeller.

Information om inriktningen

Det är en gemensam startkurs för specialiseringarna i Cell- och molekylärbiologi och Immunologi och mikrobiologi. Kursen heter Trender i molekylärbiologi och bioteknik och bygger på kunskaper från kandidatnivå och täcker moderna tillämpningar av molekylärbiologi. Kursen innehåller även en allmän introduktion till masterprogrammet. Därefter kan kurserna RNA: Struktur, funktion och biologi, Makromolekylers struktur och funktion eller Gener, hjärna och beteendeväljas.

I kursen Molekylär cellbiologi kommer du att tränga djupare in i cellers struktur och funktion än vad du gjort på grundkurser. Föreläsningar varvas med seminarier och laboratorieövningar för att ge dig allsidig kunskap om celler och de processer som styr deras liv, och hur man arbetar med celler. Du väljer sedan tillsammans med några kurskamrater ett område för fördjupade studier och presenterar och diskuterar dessa områden i ett avslutande symposium.

Under andra året kan man läsa ytterligare valfria kurser, eller kombinera forskningspraktik och ett examensarbete på 30 eller 45 hp. Detta gör att du i din masterutbildning kan förbereda dig för såväl forskarutbildning som en karriär utanför universitetsmiljön.

Yrkeslivsanknytning och arbetsmarknad

Mastern är en bas för forskarutbildning både i Sverige och utomlands, och då är examensarbetet ditt viktigaste meritdokument. Med genomtänkta kurskombinationer och inriktning på examensarbetet skaffar du dig gedigna kunskaper med avseende på molekylära processer i celler liksom praktisk kunskap om de metoder du behöver för att kunna studera dem. Din primära arbetsmarknad är antagligen forskning och utveckling inom akademin eller industrin, t ex läkemedelsforskning och -industri (hur påverkar läkemedelsprocesser våra celler?), bioteknisk industri, rättsmedicin, diagnostik och växtförädling. Utbildningens träning i att applicera dessa teoretiska kunskaper på tillämpade problem, kunna redovisa projekt och studier muntligt och skriftligt, och kunna jobba i projektform, både individuellt och i grupp är värdefull i alla dessa arbetsområden.

Senast uppdaterad: 2023-09-29