Behörighet och ansökan MSc i bioinformatik

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Kunskaper i matematik (t.ex. algebra, analys, differentialekvationer och matematisk statistik) motsvarande 30 hp. Kunskaper i datavetenskap och beräkningsvetenskap (t.ex. numeriska beräkningsmetoder, algoritmer, datastrukturer och programmering) motsvarande 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Biologibakgrund

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Kunskaper i biologi motsvarande 45 hp med 30 hp i molekylärbiologi, cellbiologi, evolution och/eller genetik. Kunskaper i matematik/statistik motsvarande 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Datavetenskaplig bakgrund

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Kunskaper i matematik motsvarande 30 hp. Kunskaper i datavetenskap motsvarande 30 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Ansökan görs senast 15:e april för svenska studenter.