Behörighet och ansökan MSc i bioinformatik

Biologibakgrund

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Kunskaper i biologi motsvarande 45 hp med 30 hp i molekylärbiologi, cellbiologi, evolution och/eller genetik. Kunskaper i matematik/statistik motsvarande 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Datavetenskaplig bakgrund

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap varav minst 5 hp databaskunskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Ansökan görs senast 17:e januari för svenska studenter

Senast uppdaterad: 2021-10-11