Masterprogrammet i bioinformatik

Bild på person framför datorskärm

Bioinformatik

Bioinformatik är ett spännande område i gränslandet mellan biologi, matematik och datavetenskap. Frågeställningar och material kommer från biologin och det medicinska området. Metoderna är hämtade från matematiken och datavetenskapen.

Som bioinformatiker kan du arbeta med tvärvetenskapliga frågeställningar mellan informationsteknologi och biovetenskap. Inom biomedicin, läkemedelsutveckling och evolutionsbiologi används moderna metoder som genererar stora mängder data. För att kunna använda information och dra relevanta slutsatser från sådan data behövs verktyg för hantering och analyser. Bioinformatikerns roll är att utveckla och använda sådana verktyg.

Programinformation

Som student på masterprogrammet i Bioinformatik du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informationshantering och programmering med bioinformatiska tillämpningar inom dessa områden. Genom kurser upplagda som projekt får du också inblick i hur du planerar, genomför och avslutar projekt.

Vilka kurser du läser under första året på masterprogrammet i bioinformatik beror på din kandidatutbildning. Du som har biologibakgrund läser programmering, statistik och databasteknik medan du som har datavetenskaplig bakgrund läser molekylärbiologi och genetik. Första terminen läser alla studenter kursen Introduktion till bioinformatik som introducerar viktiga koncept och metoder inom bioinformatiken. Därpå följer under andra terminen kurser som Genomanalys, Molekylär evolution, Informationshanteringssystem och Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar.

Andra året tar du mer specialiserade kurser inom bioinformatik, till exempel Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, Tillämpad bioinformatik eller Populationsgenetisk analys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs på företag, statligt verk, myndighet eller inom någon av våra forskningsinstitutioner vid universitetet.

Läs mer om ingången för biologibakgrund.

Läs mer om ingången för datavetenskaplig bakgrund.

Se studenten Vivianne berätta mer om programmet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier och egna projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. 
 
Genom inbjudna gästföreläsare och alumner som arbetar i olika bioinformatiska miljöer och projekt får du veta om hur en bioinformatiker arbetar samt vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet.
 
Du kan också få tips om viktiga kurser eller särskilt användbara programverktyg samt även information om särskilt kreativa forskningsmiljöer. Kontaktnätet med lärare, alumner och företagsrepresentanter ger programmets s­tudenter möjligheter att skapa relationer med framtida arbetsgivare redan under utbildningen.
 
Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Efter utbildningen

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en masterexamen i bioinformatik från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet, i Sverige eller utomlands. Beroende på din specialisering under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete på laboratorier, läkemedelsföretag och bioteknikföretag men även på programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar.

För programspecifik frågor kontakta
bioinf-master@ibg.uu.se

Frågor kan också skickas till:
info@ibg.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-11-23