Kurser inom ämneslärarprogrammet för gymnasiet

Du kan utbilda dig till ämneslärare på gymnasiet i biologi och naturkunskap på IBG. Du får som ämneslärare på gymnasiet också behörighet att undervisa i dessa ämnen för åk 7-9.

Ämneslärare i biologi för gymnasiet

Biologi kan du ha som huvudämne (120hp) och som biämne (90hp). Du som ska bli lärare i biologi på gymnasiet börjar antingen på höst- eller vårterminen. Din studiegång kommer att se lite olika ut beroende på om du börjar på hösten eller våren. Kemi är ett förkunskapskrav för delar av biologikurserna, så därför ingår kemi i dina biologistudier. Det innebär att om du kombinerar biologi med ett annat ämne än kemi eller naturkunskap, så blir utbildningen en termin längre.

Studiegång med start på höstterminen

Hösttermin 1 
Biologi A: mönster och processer (22,5hp) 
Ämnesdidaktik i biologi (7,5 hp)

Vårtermin 1 (huvudämne och biämne)
Kemi (30hp) (förkunskapskrav för biologikurser hösttermin 2. Kan räknas in i inriktning naturkunskap och kemi)

Sommar (huvudämne och biämne)
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Hösttermin 2 (huvudämne och biämne)
Cellbiologi (15hp)
Fysiologi (15hp)

Vårtermin 2 (huvudämne och biämne) 
Utbildningsvetenskaplig kärna 1

Hösttermin 3 (huvudämne och biämne)
Påbyggnadskurs i biologi (15hp)
Självständigt arbete i biologi (15hp) (kan endast ingå i programmet om du har påbörjat ämneslärarprogrammet tidigare än ht22).

Du som har påbörjat fr o m ht22 väljer av följande självständiga arbeten. Dessa kurser ges både höst och vår.
Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i biologi (15hp) grundnivå/biämne
Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i biologi (15hp) avancerad nivå/huvudämne

Vårtermin 3 
Fortsatta studier beroende på vilket ämne du kombinerar med biologi

--------------

Termin 7, men kan variera (huvudämne och biämne)
VFU III i biologi, gymnasielärare (7,5hp)

--------------

Sista terminen, men kan infalla tidigare (huvudämne)
Påbyggnadskurser i biologi (15hp+15hp)


Studiegång med start på vårterminen

Vårtermin 1 (huvudämne och biämne) 
Kemi (30hp) (förkunskapskrav för biologikurser hösttermin 2. Kan räknas in i inriktning naturkunskap och kemi)

Sommar (huvudämne och biämne)
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Hösttermin 1 (huvudämne och biämne)
Biologi A: mönster och processer (22,5hp)
Ämnesdidaktik i biologi (7,5 hp)

Vårtermin 2 (huvudämne och biämne)
UVK-kurser

Hösttermin 2 (huvudämne och biämne)
Cellbiologi (15hp)
Fysiologi (15hp)

Vårtermin 3 (huvudämne och biämne)
Påbyggnadskurs i biologi (15hp)
Självständigt arbete i biologi (15hp) (kan endast ingå i programmet om du har påbörjat ämneslärarprogrammet tidigare än ht22)

Du som har påbörjat fr om ht22 väljer av följande självständiga arbeten. Dessa kurser ges både höst och vår.
Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i biologi (15hp) grundnivå/biämne
Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i biologi (15hp) avancerad nivå/huvudämne

Hösttermin 3
Fortsatta studier beroende på vilket ämne du kombinerar med biologi

--------------

Termin 7, men kan variera (huvudämne och biämne)
VFU III i biologi, gymnasielärare (7,5hp)

--------------

Sista terminen, men kan infalla tidigare (huvudämne)
Påbyggnadskurser i biologi (15hp+15hp)

I dina biologistudier ingår sommarkursen: Floristik och faunistik L (7,5hp). Den läses lämpligast första sommaren, men kan även läsas senare. Kursen är dock obligatorisk i din examen.

Ämneslärare i naturkunskap för gymnasiet

Naturkunskap läses lämpligast som biämne.

Studiegång för start på höstterminen

Hösttermin 1 
Biologi A: mönster, processer och didaktik (22,5 hp) 
Ämnesdidaktik i naturkunskap (7,5 hp)

Vårtermin 1
Kemi (30hp)

Sommar
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Hösttermin 2
Naturkunskap och didaktik (15hp) 
Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i naturkunskap (15hp) (ges även på vårterminen)

--------------

Termin 9, men kan variera (huvudämne och biämne)
VFU i naturkunskap, gymnasielärare (7,5hp)

--------------


Studiegång med start på vårterminen

Vårtermin 1
Kemi (30hp)

Sommar
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Hösttermin 1
Biologi A: mönster, processer och didaktik (22,5 hp) 
Ämnesdidaktik i naturkunskap (7,5 hp)

Vårtermin 2
UVK-kurser

Hösttermin 2 
Naturkunskap och didaktik (15hp) 
Ämnesdidaktiskt självständigt arbete i naturkunskap (15hp) (ges även på vårterminen)

--------------

Termin 9, men kan variera (huvudämne och biämne)
VFU III, naturkunskap, gymnasielärare (7,5hp)

--------------

Har du biologi eller kemi som huvudämne så har du redan läst antingen "Kemi (30hp)" eller "Biologi A: mönster och processer (22,5hp)" + Ämnesdidaktik i biologi (7,5 hp)  Du kan då ersätta de kurser du redan har läst i ovanstående naturkunskapsstudiegång med Geovetenskap (30hp).

Senast uppdaterad: 2023-02-21