Undervisningen

Undervisningen på våra lärarutbildningar och biologikurser sker i spännande forskningsmiljö med lärare som också är aktiva forskare. Många har dessutom erfarenheter som lärare från skolvärlden.

Ämnets praktiska moment; laborationer, datorövningar och fältövningar utgör viktiga inslag i utbildningen och förekommer på i stort sett alla kurser. Fältkurser är i flera fall förlagda till våra fältstationer: Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil, Bohuslän och Erkenlaboratoriet vid sjön Erken utanför Norrtälje.

Du som påbörjade din lärarutbildning innan ht 2011 

Du kommer till stor del att läsa enligt samma studiegång som ämneslärare som har börjat ht 2011 eller senare. Det som skiljer är kurser som innehåller VFU.

Vilka typer av lärare utbildas vid IBG?

IBG deltar i utbildningen av två typer av lärare: grundlärare och ämneslärare. Du kan bli grundlärare för Förskoleklass - åk 3 eller åk 4-6 och du kan bli ämneslärare för åk 7-9 eller gymnasiet. Vi utbildar ämneslärare i biologi och i gymnasieämnet naturkunskap.

För dig som redan har en utbildning med ämneskunskaper inom biologi (t.ex. en kandidatexamen i biologi) och som vill bli ämneslärare i biologi eller naturkunskap, finns också möjligheten att bygga på med Kompletterande lärarutbildning (90hp).

Vi har också biologiutbildning inom "Lärarlyftet II" som riktar sig till dig som är utbildad lärare, men som undervisar utan att ha full behörighet inom biologiämnet.

Grundlärarprogrammet

Bild på studenter i backe

En grundlärare undervisar i många olika ämnen och du kommer läsa mindre delar av din utbildning på IBG.

Om du vill bli grundlärare på förskoleklass - åk 3 kommer du att läsa kursen: Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp i din utbildning. Detta görs under utbildningens femte termin, vilket är samma termin som du läser kursen: Samhällsorienterande ämnen för F-3, 15 hp. Dessa två kurser läses delvis tillsammans under terminen för att visa på de spännande beröringspunkter som finns mellan ämnesområdena. Tanken är att göra dig mer förberedd för ett tvärvetenskapligt arbetssätt i ditt framtida yrke inom skolan.

Vill du jobba i åk 4-6 kan du välja att fokusera på naturvetenskap och teknik för denna åldersgrupp. Du kan då på höstterminen välja kursen: Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot 4-6, 30 hp. Du läser då en termin med naturvetenskap och teknik, såväl ämnesteori som ämnesdidaktik. Den terminen kommer att infalla din femte eller sjätte termin beroende på om du påbörjar programmet på hösten eller våren.

Du kan läsa mer om Grundlärarprogrammet på universitets centrala utbildningssida.

Ämneslärare i biologi för åk 7-9

Intaget på ämneslärarprogrammet åk 7-9 "har lagts på is" p.g.a. svagt intresse för inriktningen (kan dock öppnas upp i förändrad form ht18), dock får man även behörighet att undervisa på högstadiet genom att läsa: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot Gymnasieskolan.

En ämneslärare inriktar sig för undervisning i 2-3 ämnen och för år 7-9 kommer ämneslärare att ha tre ämnen i sin examen: ett huvudämne (90hp) och två biämnen (45hp vardera; kan komma att ändras). En ämneslärare börjar med minst två terminer ämnesstudier, men de fortsatta studierna blandas upp med utbildningsvetenskapliga kurser.

Du kommer under din utbildning att gå speciella kurser för lärare, men du kommer under majoriteten av dina biologistudier att samläsa med studenter på kandidatprogrammet i biologi. Delar av ämnesstudierna i biologi kräver kemi (30hp). Kemistudier kommer således att ingå i dina ämnesstudier till biologilärare. Vilka kurser du ska läsa inom din utbildning beror också på nivå och ämnen. 

Kurser inom programmet ger dig detaljerad information om biologi- och naturvetenskapsstudier för Ämneslärare i biologi för åk 7 – 9.

Bild på studenter sittandes på universitetshusets trappa

Ämneslärare biologi / naturkunskap gymnasiet

Bild på studenter med petriskål och pipett.

En ämneslärare inriktar sig för undervisning i 2-3 ämnen och för gymnasiet kommer ämneslärare att ha ett huvudämne (120hp) och ett biämne (90hp) i sin examen. En ämneslärare börjar med minst två terminer ämnesstudier, men de fortsatta studierna blandas upp med utbildningsvetenskapliga kurser.

Du kommer under din utbildning att gå speciella kurser för lärare, men du kommer under majoriteten av dina biologistudier att samläsa med studenter på kandidatprogrammet i biologi. Delar av ämnesstudierna i biologi och naturkunskap kräver kemi (30hp), så kemistudier kommer att ingå i dina ämnesstudier till biologi- och/eller naturkunskapslärare. Vilka kurser du ska läsa inom din utbildning beror också på nivå och ämnen.

Kurser inom programmet ger dig detaljerad information om biologi- och naturkunskapsstudier om du vill bli Ämneslärare i biologi och/eller naturkunskap för gymnasiet.

Du kan också läsa mer om Ämneslärarprogrammet för gymnasiet på universitets centrala utbildningssida.

Kompletterande lärarutbildning

Om du redan har en utbildning med ämneskunskaper i biologi (till exempel en kandidatexamen i biologi) och vill bli ämneslärare i biologi eller naturvetenskap kan du läsa Kompletterande lärarutbildning (90hp).

Bild på kompass.

Lärarlyftet

Bild på bibliotek i två plan.

Lärarlyftet riktar sig till dig som är utbildad lärare, men som undervisar i ämnen som du inte har full behörighet för. IBG kommer att ge möjlighet för fortbildning i biologi under det kommande året.

En biologikurs för ämneslärare 7-9 är aktuell med planerad start i slutet av augusti av 2021, dock beroende på antalet sökande. Det är:

Vill du veta mer om hur ansökan går till och vad som krävs så finns mer information på Uppdragsutbildningens sida gällande lärarlyftet.

Senast uppdaterad: 2021-02-02