Kemi inom kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Kandidatprogrammet biologi/molekylärbiologi innehåller också en termins studier i kemi. Denna termin består av fyra olika kurser som tillsammans utgör 30 hp. Kurserna ges av Kemiska institutionen och mer information om respektive kurs hittar du på studentportalsidorna:

Kemins grunder och principer, 15 hp
Organisk kemi I, 10 hp
Biokemi, 5 hp

Restuppgift i Kemiska ämnens struktur och funktion

Du som har restuppgifter på den nedlagda kursen Kemiska ämnens struktur och funktion 10hp, och vill göra klart eller har andra funderingar kring kursen; kontakta BÅDE Daniel Brandell (daniel.brandell@kemi.uu.se) och Anders Eriksson (anders.eriksson@kemi.uu.se).

Ansökningsinformation

Observera att du måste söka varje kurs på www.antagning.se.

Studievägledare kemi

Om du har frågor om kemikurserna som läses under det första året på kandidatprogrammet, eller om du redan har kemikurser som du vill kolla om du kan tillgodoräkna istället för de obligatoriska kemikurserna (Kemin grunder och principer, Organisk kemi samt Biokemi I) så skall du kontakta studievägledaren i kemi.
Man kan boka tid med studievägledare via internet.