Individuella kurser

Individuella kurser kan genomföras vid valfri tid på året och vid en takt långsammare än heltid om så önskas. Se dock till att söka kursen inom sedvanliga terminstider för att bli registrerad i tid. Se datum nedan du kan påbörja kursen och skicka ansökan minst två veckor innan detta datum. För att du skall vara försäkrad är det viktigt att vara registrerad innan kursen påbörjas. Kurserna söks direkt hos koordinator (finns längst ner på programsidorna - se länkar nedan) och inte via antagning.se.

Kursen kan påbörjas något av datumen nedan. Är kursen utformad på ett sådant sätt att ett annat startdatum krävs är du välkommen att ta upp det med din koordinator.

VT 2023
16 januari
6 februari
27 februari
20 mars
10 april
1 maj
22 maj
5 juni
26 juni
17 juli
7 aug
28 aug

HT 2023
18 sept
9 okt
31 okt
20 nov
11 dec
2 jan
15 jan

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Masterprogram i biologi
Masterprogram MEME
Civilingenjörsprogram i molekylär bioteknik
Masterprogram i bioinformatik
Masterprogram i tillämpad bioteknik

Senast uppdaterad: 2023-03-02