Breddning för våra studenter

De här kurserna riktar sig till nuvarnade studenter på våra utbildningar som vill bredda sig inom andra områden.

Det stora kursutbudet inom biologiområdet ger dig stora möjligheter till ämnesmässig breddning redan inom ramarna för biologutbildningarna.

Genom ytterligare breddning finns dock även möjlighet att profilera din kompetens ytterligare eller till och med söka en helt ny inriktning med biologin som bas. Här är några användbara länkar. Vilka breddningsalternativ du i praktiken kan/bör söka beror förstås på dina intressen, förkunskaper och respektive breddnings behörighetskrav.


Några exempel på längre program (60–120 hp):

Entreprenörsskolan
Lärarprogrammet
Uppsala biomedicinska forskarskola (UGSBR)


Kortare kurser på deltid, kvällstid eller distans:

Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 7,5 hp - 5EN360
Entrepreneurship, baskurs A, 7,5 hp - 2FE012
Industriell marknadsföring, baskurs A, 7,5 hp - 2FE011
Idé- och vetenskapshistoria distans, 7,5 h - 5LH260
Stora sociotekniska system, 5 hp - 5LH241
Franska för naturvetare och teknologer, baskurs A211, 7,5 hp - 5FR027


Kurser i hållbar utveckling på CEMUS - baskurser på grundnivå

Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring, 7.5 h - 1MV014
Global miljöhistoria, 7.5 hp - 1MV002
Globala utmaningar och hållbara framtider, 7.5 hp - 1MV010
Hållbar utveckling A, 30 hp - 1MV020
Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp - 1MV004
Människan och naturen, 7.5 hp - 1MV001


Kurser i hållbar utveckling på CEMUS - fortsättningskurser på grundnivå

Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering, 15 hp - 1MV005
Hållbar utveckling B, 30 hp - 1MV021
Hållbarhetsstudier i en internationell miljö, 7.5 hp - 1MV600
Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp - 1MV007