Allmänbildning/fortbildning

Är du ny i universitetsvärlden? Är du intresserad av en allmänbildningskurs i biologi? Då kanske någon av kurserna nedan kan vara intressant för dig!

För dig som har en färdig utbildning och kanske även arbetat en kortare eller längre period finns stora möjligheter till vidare stimulans och fortbildning genom att botanisera i det stora kursutbudet i biologi. Ett livslångt lärande är viktigt, inte minst inom biologin där utvecklingen går i en rasande fart och nya stora landvinningar görs slag i slag.

Av intresse för fortbildningsändamål är kanske främst distans/kvällskurser och de sommarkurser som erbjuds. Beroende på vilka behoven och förutsättningarna är kan dock ibland stora delar av hela kursutbudet vara av intresse.

I en del fall organiseras även skräddarsydda uppdragsutbildningar. Vänligen hör av er till IBGs kansli om ni inom er organisation har sådana behov.

Fysiologi, kost och hälsa 5 hp
Denna kurs ger allmänbildning om kostens och den fysiska aktivitetens betydelse för människokroppen. Hur påverkas vi av dopning, alkohol och narkotika? Kursen vänder sig till idrottslärare, aktiva idrottare, tränare och alla övriga med intresse kring människors hälsa och välbefinnande. Kursen går på kvällstid och består av sex föreläsningar samt en inlämningsuppgift. Möjlighet att delta i laborationer finns.

Floristik och faunistik 10 hp
Sommar och sol – utomhus med en lärare som visar dig de vanliga växterna och djuren i vår natur – det låter väl härligt! Vi gör exkursioner i Uppsalas omgivningar, samlar växter och smådjur som vi studerar närmare. Förutom ren artkunskap får du lära dig om växternas användning, djurens beteenden, mm. En härlig kurs med fyra veckors schemalagd undervisning under sommaren samt en inlämningsuppgift som redovisas i slutet av sommaren. Ej kvällskurs.

Medicinsk geologi 10 hp
Den här kursen handlar om hur den naturliga miljön påverkar hälsan hos människor och djur. I Sverige är radon i jord och berg ett problem. I andra delar av världen kan arsenik i dricksvattnet vara problematiskt. Även naturlig brist på vissa grundämnen, som selen och jod, kan påverka hälsan negativt. Kursen går på kvällstid och består av en föreläsningsserie samt en inlämningsuppgift.

Evolutionsbiologi 10 hp
År 1858 publicerade Charles Darwin och A.R.Wallace sina teorier om evolution genom naturligt urval. Idag, snart 150 år senare, är evolution fortfarande ett laddat och omdiskuterat begrepp. Målet med kursen är att ge en bred översikt av grunderna inom modern evolutionsbiologi. Vi diskuterar begrepp och problem som förekommer i dagens debatt. Kursen går på kvällstid och består av en föreläsningsserie med en föreläsning i veckan samt en inlämningsuppgift.

Miljövård översiktskurs 15 hp
En kurs för dig som vill orientera dig inom miljövårdsfrågor. Du får biologiska och ekologiska grunder för att bättre förstå miljövårdsfrågor i ett samhällsperspektiv. Vi tar upp kemikalier, strålning, luft och buller, klimatfrågor, vattenvård och landskapsvård, jordbruk och samhällsplanering. Som en grön tråd genom kursen löper Sveriges sexton nationella miljömål. Kursen går på distans med fyra helgträffar och däremellan hemarbete med hjälp av Internet. Ej kvällskurs.