Naturkunskap för grundskolans senare år och gymnasiet

Program: Uppdragsutbildning
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 8BL008
Poäng: 30 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen belyser naturvetenskapliga områden där utvecklingen har gått framåt och är uppbyggd kring åtta fysiska träffar.

Den första träffen kommer att vara vid EBC i Uppsala. Det blir sen ytterligare sju träffar: en på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil och sex stycken i Uppsala. Träffarna varierar i längd från två till fyra dagar, men är alltid på vardagar. Logi ingår i träffen på Klubbans biologiska station.

Förkunskapskrav: Naturvetenskapliga studier 40p/60hp.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)