Examensarbete i Molekylär bioteknik/Bioinformatik

Program: Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik
Kurskod: 1MB930
Poäng: 30 hp
Kursplan: 1MB930

Examensarbetet på Civilingenjörsprogrammet görs normalt under femte studieåret. Dock är det fördelaktigt att redan tidigt i utbildningen fundera över vad man vill ägna sig åt under examensarbetet. Arbetet kan utföras på företag, myndigheter eller universitet och forskningsinstitutioner, i Sverige eller utomlands.

Senast uppdaterad: 2023-09-28