Examensarbete för masterexamen i molekylär bioteknik 15/30/45 hp

Program: Masterprogrammet i molekylär bioteknik
Poäng: 15 / 30 / 45 hp
Kursplaner: Examensarbete D i molekylär bioteknik, 15 hp / Examensarbete E i molekylär bioteknik, 30 hp / Examensarbete E i molekylär bioteknik, 45 hp

Allmänt
Examensarbetet ska ge träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Det ska också förmedla kontakt med forskning och utvecklingsarbete. För många studenter fungerar det som en språngbräda till fortsatt forskning eller den första anställningen. Examensarbetet kan göras antingen inom universitetet eller utanför, t.ex. på ett företag eller en myndighet. Det finns också goda möjligheter att göra examensarbetet utomlands.

Det finns en rad olika alternativa kurskoder. Kontakta din examensarbeteskoordinator om du är osäker på vilket examensarbete som passar dina utbildningsplaner.

Koordinatorer

Lena Henriksson
018 - 471 6305, (lena.henriksson@ibg.uu.se)

Boka gärna tid via mail inför ett ev. personligt besök! Om du inte är på plats i Uppsala kan vi i vissa fall boka in att ses via Skype.

Exjobb just nu

Se det GANTT-liknande schema över dem som just nu gör examensarbete. Utöver studenter vid Civilingenjörsprogrammet visas även studenter som samläser under år 4 & 5 från de två tekniska tvååriga masterprogrammen i bioinformatik och molekylär bioteknik.

Märk väl att tidsangivelserna i schemat bara är ungefärliga.

Schemat innehåller även kontaktuppgifter till enskilda studenter för att underlätta att söka alt. erbjuda sig att vara opponent.