Tillämpad bioinformatik, 15 hp

Program: MSc bioinformatik.
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1MB513
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan


I den här kursen tränar du på att använda dig av de kunskaper inom bioinformatik som du fått med dig från tidigare kurser. Du kommer att lära dig att definiera problem och arbeta i ett projekt mot ett visst mål. Projekten är del i pågående forskning eller utveckling inom akademi eller industri och kan omfatta utveckling av nya verktyg eller tillämpningar av redan befintliga verktyg för att lösa biologiska eller biomedicinska problem. Projekten kan t.ex. innefatta genuttrycksanalys, populationsgenetiska analyser eller modellering av metabola reaktionsvägar.

Genom stora delar av kursen kommer du att arbeta med att planera och genomföra projektet i en grupp, men kursen innehåller också skriftliga och muntliga presentationer av både ditt projekt och av vetenskaplig litteratur som är relevant för projektet.

För ytterligare information om kursen, vänligen se Studentportalen eller kontakta Lisa Klasson (lisa.klasson@icm.uu.se).