Syntetisk biologi 10 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1MB433
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Då kursen ges på engelska finns information om kursen bara på den engelska sidan.

För mer information kontakta:
Anthony Forster (a.forster@icm.uu.se)