Diskret beräkningsbiologi 10 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB415
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

En kurs som ger kunskap om centrala begrepp inom bioinformatik, beräkningsbiologi och systembiologi, träning i att använda abstraktions- och modelleringsfärdigheter för att skapa och tolka beräkningsstrukturer samt förmåga att kunna använda ett datorbaserat explorativt tänkande och experimenterade inom livsvetenskaperna.

För mer information kontakta:
Jan Komorowski (jan.komorowski@icm.uu.se)