Molekylär och statistisk mekanik 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB412
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen behandlar den statistiska mekanikens teori och dess tillämpningar på molekylära system samt moderna datorsimuleringsmetoder för att studera makromolekylers dynamik och energetik.

För mer information kontakta:
Sebastian Deindl (sebastian.deindl@icm.uu.se)
Hugo Gutierrez de Teran (Hugo.Gutierrez@icm.uu.se)