Evolution - orsaker och konsekvenser 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, MSc bioinformatik.
Nivå: Avancerad
Kurskod: 1MB402
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Populationsgenetik och evolutionsteori; selektion, adaptation, genetisk drift, genflöde, makroevolution. Fylogeni som ett redskap för att illustrera och analysera evolution. Demonstrationer i fält. Bioinformatiska metoder för analys av evolutionära processer. Seminarium om genmodifierade organismer.

För mer information kontakta:
Fabien Burki (fabien.burki@ebc.uu.se)