Multivariat dataanalys och försöksplanering 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1MB344
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

För mer information kontakta:
Mats Gustafsson (Mats.Gustafsson@medsci.uu.se)