Bioinformatisk metodik 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik
Kurskod: 1MB331
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Bioinformatiken är egentligen inte ett väl avgränsat område, utan snarare en uppsättning möjliga angreppssätt för att lösa biologiska frågor med hjälp av datorer. Frågor som t.ex. hur olika gener uttrycks i olika celler eller sammanhang, hur organismer eller gener evolutionärt är besläktade med varandra, hur man kan jämföra olika DNA sekvenser eller hur ett visst protein troligen ser ut och fungerar om man känner dess aminosyrasekvens.

Kursen ger med utgångspunkt från sådana biologiska frågeställningar översikt över vilka bioinformatiska verktyg som finns tillgängliga för att försöka nå ett svar. Vi tittar på vilka principer som verktygen bygger på och tillämpar dem i praktiken på konkreta biologiska problem.

För mer information kontakta:
Martin Ryberg (Martin.Ryberg@ebc.uu.se)