Projekt i laborativ syntetisk biologi I

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1MB205
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan

Kursen erbjuds för studenter på grundnivå antagna till kopplade program vid Uppsala universitet.  Kursen är ett målorienterat interdisciplinärt projekt i grupp där studenterna självständigt planerar, genomför och presenterar ett valt projekt inom syntetisk biologi. Studenterna tränas teoretiskt och praktiskt i metoder och forskning inom molekylär och teknisk biologi. Etiska, ekonomiska och samhälleliga aspekter av den valda forskningen studeras. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och presentationer. Kursens studietakt varierar. Under juni-augusti, då den laborativa delen av kursen genomförs, förväntas studenterna studera heltid. Projektet genomförs i samverkan med forskare, företag och andra grupper i samhället. Projektets ramar och innehåll är kopplat till en internationell tävling i syntetisk biologi, iGEM, där också resultaten från projektet presenteras. Läs mer om Uppsalas iGEM-lag och information om anmälan.

För mer infomration, konatakta
Margareta Krabbe, Margareta.Krabbe@ibg.uu.se