Biologisk mångfald - mönster och processer 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Kurskod: 1MB203
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Denna kurs ger en bred förståelse för de processer som skapar och bibehåller biologisk mångfald av former och funktioner från molekylär nivå till ekosystemnivå.  Kursen lär också ut hur gener, former, och funktioner samspelar med miljön för att ge en förståelse för varför vissa former och funktioner finns i vissa miljöer. Studenterna får lära sig verktyg för att beskriva och kategorisera biologisk mångfald. Kursen belyser också tillämpade aspekter av biologisk mångfald och hur människan kan ta till vara både naturlig och artificiell variation i form och funktion hos olika organismer. I kursen ingår också en skrivuppgift som en del av DiaNa-programmets kommunikationsträning.

För mer information kontakta:
Pascal Milesi (pascal.milesi@scilifelab.uu.se)