Bioinformatisk strukturbiologi 5 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1MB202
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

För mer information kontakta:
Yafei Almqvist (Yafei.Huang@icm.uu.se)