Miljöekonomi och ekologisk ekonomi 10 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1GV108
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Vilka ekonomiska förklaringar finns det bakom miljöproblem? Vilka förslag på ekonomiska lösningar på miljöutmaningar föreslås? Är du intresserad av detta, så ska du läsa denna tvärvetenskapliga kurs. Du studerar naturresurser, ekosystemtjänster och planetära begränsningar i relation till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Nationella och internationella hållbarhetsindikatorer presenteras och diskuteras. Hållbarhetsverktyg som miljömärkning studeras och analyseras även under kursen. Du får dessutom lära dig metoder för ekonomisk värdering av naturresurser och ekosystemtjänster, samt kritiskt reflektera runt möjligheter och begränsningar med miljöekonomi.

För mer information kontakta:
Patrik Rönnbäck (patrik.ronnback@geo.uu.se)