Miljö och klimat i förändring 15 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1GV105
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Samhället idag står inför stora förändringar vad avser både klimatet och miljön. Vi vet att den pågående klimatförändringen är ett resultat av bland annat människans utsläpp av koldioxid till atmosfären. Vi vet också att människan har påverkat sin omgivning i årtusenden men klimatet och miljön har även ändrats under geologisk tid, alltså sedan jordens uppkomst.  Kursen börjar med en granskning av miljö- och klimatförändringar under geologisk tid, inklusive det senaste glaciala maximet (ca 100 000 år före nutid) och fortsätter fram till dagens klimatutveckling. Studenterna sätter sig in i den senaste IPCC rapporten och fördjupar sig i klimatprognoserna och riskerna som förutspås för vårt samhälle. Naturliga klimatarkiv granskas såväl som vegetations- och landskapsutveckling över tid som bevis för miljö- och klimatförändringar. Människans inverkan på terrestra och akvatiska ekosystem studeras med fokus på föroreningsspridning och biogeokemiska kretslopp. Kursen avslutas med ett moment kring hur man arbetar med klimatanpassning och begränsar klimatförändringar idag.

För mer information kontakta:
Roger Herbert (roger.herbert@geo.uu.se)