Bioinformatik i skolan för ämneslärare

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BL807
Poäng: 3 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Kursen vänder sig till dig som är ämneslärare och som vill utveckla din undervisning och dina kunskaper och färdigheter i bioinformatik. I denna kurs lär vi oss om databaser och verktyg som används inom bioinformatik för att svara på spännande frågor om allt från släktskap, genetiska sjukdomar till smittspårning. I samband med föreläsningar ingår datorövningar och ämnesdidaktiska diskussioner som lyfter kopplingen mellan bioinformatik och undervisning i skolan, inklusive etiska frågor.

Samtliga moment genomförs på distans. Under kursen kommer du att arbeta med att utveckla datorövningar för skolan som sedan delas, sammanställs och didaktiskt analyseras tillsammans med kursdeltagarna.

Ansök på antagning.se

För mer information kontakta:
Ammie Berglund (ammie.berglund@bioresurs.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-04-01