Epigenetisk hantering av stress och sjukdom

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BL807
Poäng: 2 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Genomet ansvarar för de flesta fenotypiska och beteendemässiga variationerna mellan olika arter och inom en population. Men det är inte bara DNA-sekvensen som bestämmer fenotyper, utan också mekanismen genom vilken vissa gener aktiveras och andra tystas. Frågan är hur detta styrs? För de flesta av dessa fenotypiska resultat som är oberoende av genotypen anses epigenetiska modifieringar vara orsaken. Miljön har en signifikant effekt på hur epigenomen moduleras på ett positivt eller negativt sätt. På kursen kommer vi att disktutera de epigenetiska modifikationeras roll inom: 

  1. celldiversifiering och spridning och hur miljöfaktorer kan påverka processen
  2. moståndskraften mot abiotiska och biotiska miljöfaktorer
  3. aktivering av immunförsvaret
  4. Långsiktig reglering av genuttryck
  5. Bevarande av genetisk stabilitet genom kontroll av ombytbara element. 

Alla sökande bör ha grundläggande kunskaper i genetik. 

Ansök på antagning.se

För mer information kontakta:
Parisa Norouzitallab (parisa.norouzitallab@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-04-01