Mikrobiologiska laborationer och säkerhet för ämneslärare

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BL805
Poäng: 3 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Kursen vänder sig till dig som är ämneslärare och som vill utveckla din undervisning och dina kunskaper och laborativa färdigheter i mikrobiologi. I denna kurs lär vi oss mer om bakterier och deras samspel med andra organismer, inte minst oss människor samt om antibiotika och resistensproblematik. I samband med föreläsningar ingår ämnesdidaktiska diskussioner. För att genomföra laborationer med mikroorganismer i skolan, är grundläggande kunskaper om laborativt arbete och säkerhetsfrågor viktiga. Därför ingår två innehållsrika dagar med laborationer i Uppsala. Övriga moment genomförs på distans. Under kursen kommer du kontinuerligt arbeta med att planera en lektionsserie där teoripass, laborationer och säkerhetsaspekter ingår med en didaktisk analys.

Ansök på antagning.se

För mer information kontakta:
Ida Solum (ida.solum@bioresurs.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-04-01