Geografiska informationssystem (GIS) för naturvårdare

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BL803
Poäng: 3 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Att kunna presentera och analysera geografisk information är efterfrågat av arbetsgivare, och nödvändigt för många anställningar. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS), och praktiska färdigheter att samla in fältdata med GPS, och använda GIS programmen ArcGIS och i viss utsträckning även QGIS.

Alla övningar är baserade på praktiska uppgifter direkt relevanta för praktiskt naturvårdsarbete, till exempel att tillverka en reservatkarta, jämföra äldre kartor med aktuella bilder, arbeta med data från artportalen etc. Kursen använder exempel från naturvård, men kunskaperna är generella och tillämpliga inom många olika arbetsområden där man använder GIS.

Ansök på antagning.se

För mer information kontakta:
Charlotte Jandér (charlotte.jander@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-04-01