Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BL800
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Lär dig mer om djur och växter i skolans närmiljö

”Åh, vad är det där för snigel?” frågar en elev och pekar på en snäcka. ”Vilken fågel är det där?” frågar en annan, och ”Vad är det där för blomma?”.

Som lärare får du säkert många frågor om arter som du inte kan svaret på. Den här kursen ger dig möjlighet att ge bättre svar på dessa frågor.

I kursen ”Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6, 5 hp” får du lära dig mer om de organismer du kan hitta i din närmiljö. Kursen ges under ett helt år med stor flexibilitet gällande tid och plats för studierna. Vi har tre fysiska träffar när vi är ute tillsammans i Uppsalatrakten, samt sex träffar på zoom med fokus på olika organismgrupper. Övrig tid utförs egna exkursioner i närmiljön på hemmaplan då du gör insamlingar av djur, växter och svamp, som du dokumenterar med kamerans hjälp.

Kursens tempo är relativt lågt (ca 5%) för att ge möjlighet att studera organismer i hem- och skolmiljö under ett helt år, samt ger idéer på hur man kan bedriva undervisning bland all vår mångfald under hela året.

Kursstart januari 2023. Ansökan på antagning.se senast 15/10

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)
Elisabeth Långström (elisabeth.langstrom@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2022-09-20