Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-6

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BL800
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Lär dig mer om djur och växter i skolans närmiljö

”Åh, vad är det där för snigel?” frågar en elev och pekar på en snäcka. ”Vilken fågel är det där?” frågar en annan, och ”Vad är det där för blomma?”.

 Som lärare får du säkert många frågor om arter som du inte kan svaret på. Den här kursen ger dig möjlighet att ge bättre svar på dessa frågor.

I kursen ” Växter och djur i närmiljön för grundlärare åk F-65 hp” får du lära dig mer om de organismer du kan hitta i din närmiljö. Kursen ges under ett helt år med stor flexibilitet gällande tid och plats för studierna. Vi har tre träffar när vi är ute tillsammans i Uppsalatrakten, en helg i slutet av september 2021, en helg i slutet av januari 2022, samt en helg i mitten av juni 2022. Övrig tid utförs egna lättsamma exkursioner i närmiljön på hemmaplan, och kursen går online med stöd vid frivilliga zoomträffar.

Kursens tempo är relativt lågt (ca 5%) för att ge möjlighet att studera organismer i närmiljön kring din skola under ett helt år, samt ge idéer på hur man kan bedriva undervisning bland all vår mångfald under hela året.

Ansök på antagning.se

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-04-01