Statistik för miljövetare 5 hp

Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG626
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kan man med säkerhet säga att det finns ett samband mellan halten av ämne x och ämne y, att halten av ämne x ökar över tid eller att halten av ämne y är högre i stad A jämfört med i stad B?

Statistik är ett verktyg som hjälper oss att utifrån insamlade data kunna svara på denna typ av frågeställningar – föreligger det ett signifikant samband, en signifikant ökning, en signifikant skillnad?

Kursen ger en introduktion till grundläggande parametriska och icke-parametriska statistiska tester, t ex chi2-test, t-test, ANOVA, Mann-Whitney U-test, Kruskall-Wallis-test samt korrelation och regression.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och räkneövningar i datasal med användning av Excel.

För mer information kontakta:
Anders Nissling (anders.nissling@ebc.uu.se)