Praktik i biologi 7,5 hp

Program:
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG617
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial


Under praktiken deltar studenten, under handledning, i praktisk verksamhet med biologisk anknytning på ett företag, en myndighet, forskningsinstitution eller annan arbetsplats. På arbetsplatsen skall studenten delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Innan praktiken kan påbörjas skall praktikplatsen och den lokala handledaren godkännas av en tillsvidareanställd lärare vid Campus Gotland. Verksamheten skall beskrivas i en arbetsplan, som också måste godkännas innan praktiken påbörjas.

För mer information kontakta:
Bertil Widbom (bertil.widbom@ebc.uu.se)