Floristik, påbyggnad 7,5 hp

Program: Fristående kurs
Kurskod: 1BG612
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen ger fördjupad kunskap om den svenska kärlväxtfloran och förmåga att använda botanisk bestämningslitteratur. Den ger också kunskap i insamlings- och preparationsteknik och färdighet i floristisk inventering och analys i olika miljöer.

Kursen är indelad i två delar, den senare med två alternativa inriktningar.
1. Floristik och bestämningsövningar i olika biotoper på Gotland.
2. Bestämningsövningar och inventeringsuppgifter, självständigt och i grupp, med studier av floran både på fastlandet och på Gotland, eller en självständig inventering av kärlväxtfloran inom ett på förhand avgränsat område i Norden.

För mer information kontakta:
Bertil Widbom (bertil.widbom@ebc.uu.se)