Floristik och faunistik 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG607
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Schema och kursmaterial: Schema
Studium

Kursen ger en introduktion till den svenska floran och faunan. Den innehåller lika delar floristik och faunistik med fokus på inlärning av utvalda arter och grupper av kärlväxter och djur. Exkursioner och fältinslag utförs individuellt enligt instruktioner som förmedlas via kursens e-klassrum. Inlärningen bygger på självstudier av arter och grupper enligt utdelade listor, samt inlämningsuppgifter i form av fotodokumentation av insamlade arter och artgrupper.

För mer information kontakta:
Elina Immonen, elina.immonen@ebc.uu.se

Senast uppdaterad: 2024-01-19