Ekologi 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG606
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen omfattar ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Den ger tillämpbara insikter i ämnets hela bredd. Momentet tar upp grundläg­gande definitioner och begrepp, ekosystemets flöden av energi och material, struktur och funktion hos ekologiska samhällen, fördelningsmönster i naturen, olika typer av mellanartsrelationer, så­som konkurrens och predation samt populationers struktur och dynamik.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, kompletterade med en litteraturuppgift och en exkursion med efterföljande exkursionsrapport.

För mer information kontakta:
Lars Gustafsson (lars.gustafsson@ebc.uu.se)