Genetik 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG604
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Den här distanskursen innehåller klassisk genetik och populationsgenetik, särskilt ur ett evolutionärt perspektiv, och behandlar även genomets organisation samt hur genetisk variation uppstår. Inom populationsgenetiken studeras allelfrekvenser, genotypfrekvenser, Hardy-Weinbergfördelning, samt effekter av mutationer, inavel, selektion, genetisk drift och migration. I kursen ingår en orientering om molekylärgenetiska metoder och om populationsgenetiska tillämpningar inom ekologi och naturvård.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar samt övningar och inlämningsuppgifter. I kursen ingår också en frivillig samling på campus för laboratio­ner.

Kurslitteratur:
Sadava, D., Hillis, D.M, Heller, H.C., Berenbaum, M.R., Life: the science of biology 10., international ed.: W.A. Freeman & Co, 2013. ISBN:978-1-4641-3639-9.
Kapitel 12-14, 17-18 samt 23-24. 155 s.

För mer information kontakta:
Magnus Eklund (magnus.eklund@ebc.uu.se)