Cell- och mikrobiologi 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå – baskurs
Kurskod: 1BG602
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Den här distanskursen är indelad i två moment:

Moment 1: Cellbiologi, 4,5 hp
Momentet behandlar nukleinsyror, proteiner, polysackarider och lipider, cellmetabolism och energi­produktion samt vägen från gen till protein. Vidare behandlas metoder och modellsystem, prokaryota och eukaryota celler, olika typer av organellers uppbyggnad och funktion, cellskelett och cellväggar, kommunikation mellan celler samt celldelning (mitos).

Moment 2: Mikrobiologi, 3 hp
Momentet behandlar uppbyggnad och levnadssätt hos olika mikroorganismer, främst bakterier, arkéer och virus. Vidare behandlas mikroorganismernas betydelse i mark och vatten, deras användning i samhället samt deras förmåga att orsaka sjukdomar. Träning i mikrobiologisk teknik och utförande av enklare laborationer ingår.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och inlämningsuppgifter. I kursen ingår också en obligatorisk samling på campus i Uppsala för labora­tioner.

Kurslitteratur:
Moment 1: Sadava, D., Hillis, D.M, Heller, H.C., Berenbaum, M.R., Life: the science of biology 10., international ed.: W.A. Freeman & Co, 2013. ISBN:978-1-4641-3639-9.
Kapitel 3, 4, 5, 6, 7 samt del av kapitel 9. Ca 130 sidor.

Moment 2: Sadava, D., Hillis, D.M, Heller, H.C., Berenbaum, M.R., Life: the science of biology 10., international ed.: W.A. Freeman & Co, 2013. ISBN:978-1-4641-3639-9.
Kapitel 26. 23 sidor.

För mer information kontakta:
Anna Székely (Anna.Szekely@ebc.uu.se)