Cell- och mikrobiologi 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå – baskurs
Kurskod: 1BG602
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Den här distanskursen är indelad i två moment:

Moment 1: Cellbiologi, 4,5 hp
Momentet behandlar nukleinsyror, proteiner, polysackarider och lipider, cellmetabolism och energi­produktion samt vägen från gen till protein. Vidare behandlas metoder och modellsystem, prokaryota och eukaryota celler, olika typer av organellers uppbyggnad och funktion, cellskelett och cellväggar, kommunikation mellan celler samt celldelning (mitos).

Moment 2: Mikrobiologi, 3 hp
Momentet behandlar uppbyggnad och levnadssätt hos olika mikroorganismer, främst bakterier, arkéer och virus. Vidare behandlas mikroorganismernas betydelse i mark och vatten, deras användning i samhället samt deras förmåga att orsaka sjukdomar. Träning i mikrobiologisk teknik och utförande av enklare laborationer ingår.

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och inlämningsuppgifter. I kursen ingår också en obligatorisk samling på campus i Uppsala för labora­tioner.

Kurslitteratur:

Life: The Science of Biology
ISBN: 9781319315788
Författare: David Sadava, David Hillis, H. Craig Heller, Sally D. Hacker, Dave Hall, Marta Laskowski
Upplaga: 12 (äldre upplagor går också bra, men läsanvisningarna är anpassade för upplaga 12)
Språk: Engelska
Antal sidor: 1268 (alla sidor behöver inte läsas, kursen behandlar bara en del av bokens innehåll)
Utgivningsdatum: 2020-03-04

Förlag: Macmillan Educ.

För mer information kontakta:
Elin Engdahl (elin.engdahl@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-10-05