Zoologisk systematik, morfologi och evolution 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå – baskurs
Kurskod: 1BG601
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Under kursen studeras evolutionära processer, mångformighet, släktskap och samband mellan form och funktion hos olika djurgrupper. Uppkomst av geografisk variation, artbildning, artbegrep­pet och metoder för släktskapsanalyser gås igenom. Under kursen studeras även människans evolution.

Kursen ges som nätbaserad distansutbildning. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och inlämningsuppgifter. Under kursen erbjuds också en frivillig samling på campus för dissektioner.

Kurslitteratur:
Hickman, C.P. Jr., Roberts, L.S. och Keen, S.L., 2011. Animal diversity, 6:e upplagan. McGraw-Hill Higher Education, New York. 480 sidor. ISBN: 9780071315432.

För mer information kontakta:
Bertil Widbom (bertil.widbom@ebc.uu.se)