Introduktion till biologi 7,5 hp

Program: Fristående kurs – Distans/nät/50%
Nivå: Grundläggande nivå – baskurs
Kurskod: 1BG600
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen ger en introduktion till biologiämnet, med utgångspunkt från några praktiska övningar och kortare föreläsningsmoment som behandlar biologiämnets olika delar, både i ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv. Därutöver behandlar kursen ämnesövergripande delar med fokus på evolution, vetenskaps­historia, biologisk mångfald och bevarandebiologi. Kursen orienterar även om ett urval pågående forsk­ningsprojekt och andra arbetsuppgifter för utexaminerade biologer.

Kursen ges som nätbaserad distansutbildning. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar samt övningar och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur:
Sadava, D., Hillis, D.M, Heller, H.C., Berenbaum, M.R., Life: the science of biology 10., international ed.: W.A. Freeman & Co, 2013. ISBN:978-1-4641-3639-9.
Kapitel 1, 21-25, 54 samt 59. 155 s.

Utdelade artiklar och annat material (artiklar kopior, länkar till hemsidor och filmer).

För mer information kontakta:
Karin Bengtsson (karin.bengtsson@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-05-18