Genetisk och molekylär växtbiologi

Program: Masterprogrammet i biologi
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG511
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Kursen fokuserar på mekanismer på molekylär, cell- samt organismnivå som styr de olika faserna av växtens utveckling och baseras på aktuell forskning i molekylär växtbiologi, växtfysiologi och utvecklingsgenetik. Tillväxten och utvecklingen hos växter är genetiskt programmerad men styrs också i hög grad av externa faktorer. I kursen diskuterar vi därför hur olika externa faktorer, som till exempel ljus och vattentillgång, påverkar de processer som reglerar växtens utveckling. En stor del av kursen ägnas åt ett mindre forskningsprojekt där olika färdigheter tränas, till exempel att teoretiskt planera och praktiskt genomföra ett mindre projekt, samt att presentera detta både muntligt och i form av en vetenskaplig minirapport.

För mer information kontakta:
Annelie Carlsbecker (Annelie.Carlsbecker@ebc.uu.se)